Coaching

Otvoriť WhatsApp

Čo je coaching?

Koučing (koučovanie) je vzťah medzi klientom a koučom založený na rovnosti. Kouč nie je expertom na klientov problém, kouč je expertom na koučovanie. Klient sám je expertom na svoj problém resp. tému, ktorú do procesu prináša. Úloha kouča spočíva v kladení otázok, ktoré klienta vyzývajú prekročiť hranice komfortnej zóny, čo je v priebehu spolupráce nevyhnutné pre klientov pokrok.

Koučing sa zameriava na budúcnosť a riešenia. V priebehu koučovania sa zameriavame na sebapoznávanie a sebarozvoj klienta, ktorý vedie k žiadaným zmenám. Pravdaže sa počas procesu môžu vyplaviť veci, ktoré nútia klienta premýšľať nad minulými skúsenosťami resp prekážkami, ktoré mu doteraz bránili uspieť. Niekedy kouč pracuje na klientových limitujúcich presvedčeniach, ktoré môžu siahať až do nášho detstva. Ale stále je celá spolupráca zameraná na dosiahnutie cieľa, pohyb vpred, do budúcnosti resp. čo môžem urobiť tu a teraz, aby som dosiahla/ol svoj zámer.

Klient s koučom pracuje na dosiahnutí svojho cieľa. Hmm, veľmi široká definícia? Poďme si ju rozobrať.

Klient vstupuje do vzťahu s koučom s nejakým cieľom, ktorý chce dosiahnuť. Spolu sa zamerajú na to, čo KONKRÉTNE chce klient dosiahnuť. Klientovi sa môže zdať, že je to úplne jasné, ale kouč si potrebuje byť istý, že klient presne vie ČO chce dosiahnuť, v AKOM ČASOVOM rámci, AKÉ budú DôSLEDKY dosiahnutia cieľa, čo všetko už klient SKÚŠAL a nevyšlo to a PREČO… Pretože súčasťou koučovania je zvyšovanie VEDOMIA klienta o svojej situácii. Samotné zvedomovanie si svojej situácie, svojho života, svojho doterajšieho konania a myslenia, prináša nové svetlo a nový uhol pohľadu na problém, ktorý chce klient vyriešiť.

Získane certifikáty

Mgr. Karina Homzová