stravovanie_300

Poradenstvo v oblasti stravovania zahŕňa komplexný individuálny prístup s vypracovaním jedálneho lístka a odporučením vhodného cvičenia. Jedným z našich cieľov je doviesť klienta k pohybovej aktivite, ktorá mu prináša radosť a k správnym stravovacím návykom.